Privacy statement

PRIVACY STATEMENT VOELSTREAM ONDERNEEMT

 

Voelstream Onderneemt heeft als missie zoveel mogelijk mensen te inspireren en prikkelen om vol energie, lekker in het vel en met sprankelende ogen het eigen leven vorm te geven. Wij bieden ‘voeding’ om kleurrijk te communiceren en vooral het menselijk aspect binnen communicatie zo optimaal en doeltreffend mogelijk te laten verlopen. Wij nemen privacy uiterst serieus.

Hoe persoonsgegevens verwerkt worden vind je terug in dit document. Mocht dit toch vragen oproepen, stuur dan een bericht naar info@voelstreamonderneemt.nl of bel met 06-46736115.

 

  • Bij persoonlijke intake worden algemene persoonsgegevens genoteerd en digitaal opgeslagen. Om jou op de hoogte te houden van de activiteiten binnen Voelstream Onderneemt kunnen deze gegevens ook ingezet worden voor het versturen van nieuwbrieven. Uiteraard is het mogelijk te allen tijde hiervoor uit te schijven.
  • In een individueel traject worden aantekeningen/notities bijgehouden op papier. Deze worden in een map in een kast bewaard in de werkruimte van Voelstream Onderneemt. Deze ruimte is alleen toegankelijk voor bevoegden, is afsluitbaar en bij afwezigheid in het pand is deze ruimte beveiligd met alarm.
  • Een onderdeel van de werkzaamheden is het maken van een video-analyse. Dit vindt altijd plaats met toestemming van de desbetreffende persoon. Deze opname wordt minimaal 5 jaar opgeslagen op een digitale SD/XD kaart en bewaard in dezelfde ruimte die bij afwezigheid wordt afgesloten.
  • Fragmenten van de video opname alsook informatie over het traject wordt alleen op jouw aanvraag verstuurd per mail. De mail wordt opgeslagen in een digitale cliëntenmap, de bestanden uit de mail worden gedelete.
  • Een aantal keer per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd. De adressenlijst wordt samengesteld uit eerdere persoonlijke contacten en wordt aangevuld met werving via sociaal media, onder andere Facebookcampagnes. De mailadressenlijst is gekoppeld aan een gepersonaliseerd emailmarketingprogramma. Bij inschrijving op een e-book/webinar/nieuwsbrief worden naam en mailadres gevraagd. Deze gegevens worden toegevoegd aan hetzelfde marketingprogramma om nieuws en updates van Voelstream Onderneemt activiteiten te communiceren.
  • Mailverkeer bij onlinetrainingen staat in een automation van Active Campaign om de activiteit rondom een training goed te kunnen volgen: wordt mail wel/niet geopend, bij welke les wordt veel/weinig gereageerd. Deze automation zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat zien of de mail en eventueel bijbehorende lessen goed gelezen en bekeken worden. Voor Voelstream Onderneemt erg waardevol om te weten of jij een artikel gaat lezen, doorklikt naar een les of een aankoop voor een ander product doet. Deze informatie kan gebruikt worden om jou meer content te sturen over onderwerpen die jij interessant vindt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.
  • Er worden ook live-groepstrainingen georganiseerd. In de trainingen worden video-opnames gemaakt en bekeken ter analyse. Deze trainingen kunnen georganiseerd worden in een ruimte buiten de vaste locatie van Voelstream Onderneemt. De opnames blijven eigendom van Voelstream Onderneemt en worden bewaard zoals eerder aangegeven: op een SD/XD kaart in een kast in een met alarm afsluitbare ruimte.
  • Je hebt altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen in de gegevens die Voelstream Onderneemt van jou heeft. Ook kun je vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Voelstream Onderneemt hecht belang aan een open dienstverlening. Mocht er een klacht of ontevredenheid zijn, dan hechten wij grote waarde aan dit persoonlijk met elkaar te bespreken, met als doel hier vanuit een positieve intentie uit te komen.
  • Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Om onze website te bezoeken, vragen wij jou akkoord te gaan met deze cookies, want dit zijn wij verplicht. No worries! Cookies doen je niks en horen er een beetje bij. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media. Het mooie van deze cookies: nul calorieën. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.


 

 

Kennismaken?

Vul dan het contactformulier in.